M. K. Čiurlionio LIONS klubas

Kodėl M. K. Čiurlionio vardas?

Kurdami klubą ir galvodami, kokį vardą pasirinkti, norėjome rasti tokį pavadinimą, kuris atspindėtų Lietuvą arba Kauną. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu pasivadinome suprasdami vieno mūsų iškiliausių menininkų reikšmę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekdami populiarinti jo kūrybą ir plėsti žinomumą. Tai mus įpareigoja visokeriopai skleisti žinias apie šio kūrėjo darbus: atvykus užsienio klubų atstovams, tarptautinės LIONS klubų asociacijos vadovybei, rengiame ekskursijas į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir jo filialus, o vykdami į užsienį dovanojame jo muzikos kūrinių įrašus ir dailės darbų reprodukcijas, visuomenei pristatome šio Lietuvos genijaus kūrybą.

Kasmet randame galimybių nors iš dalies finansuoti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rengiamas parodas Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Taip pat, esant būtinybei, surandame vertėjus ir apmokame jų darbą verčiant į prancūzų kalbą muziejaus parengtus leidinius apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą, savo įnašu prisidėjome ir finansuojant M. K. Čiurlionio memorialinio namo-muziejaus Druskininkuose remonto išlaidas.

Jubiliejiniai – dvidešimtieji – Klubo gyvavimo ir veiklos metai prasidėjo taip pat Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Galerijos Muzikos salėje skambėjo M. K. Čiurlionio kūriniai, prisiminėm šio Menininko gyvenimo ir kūrybos epizodus. Minint 140-sias M. K. Čiurlionio gimimo metines, Klubas ypatingai džiaugiasi, finansiškai parėmęs antrosios knygelės vaikams apie M. K. Čiurlionį „Pagauk debesį arba baisingai nuobodi istorija”, leidybą.