Apie LIONS

Tarptautinė LIONS klubų asociacija vienija beveik 50000 klubų, veikiančių 180-je šalių su 1,6 milijono narių. Per beveik 100 metų ši asociacija įrašė daug ryškių puslapių į tarptautinę humanizmo ir artimo pagalbos sutartį, nusipelnė pagarbos visuomenėje ir dėkingumo tų žmonių, kuriems ji suteikė nesavanaudišką pagalbą. Kiekvieno LIONS klubo moto yra labai paprastas – „Mes tarnaujame“.

Šiai asociacijai pradžią davė Čikagos draudimo agento Melvino Joneso svajonės: „Aš visada tikiu, kad žmonės turi suprasti ir numatyti tai, kad vardan mūsų visuomenės gerovės yra būtina teikti paramą ir visokeriopą pagalbą”. 1917 m. birželio 7 d. jis įkūrė LIONS klubų asociaciją. Tų pačių metų spalio 8 d. Dalase, Teksaso valstijoje (JAV) buvo paskelbti LIONS klubų nuostatai ir išrinktas jos prezidentas, parinktos klubo atributikos spalvos – auksinė ir violetinė, suformuluoti šio judėjimo tikslai ir aprašytas etikos kodeksas. LIONS klubai išplito JAV, po to Kanadoje, Kinijoje, Meksikoje ir kitose šalyse. Pirmieji klubai Europoje susikūrė po 1948 m. Švedijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje.

1990 – 1991 m. LIONS judėjimui pagaliau atsivėrė buvusio socialistinio lagerio Rytų Europoje šalys. Lietuvoje pirmasis LIONS klubas buvo įsteigtas 1991 m. birželio 7 d. Kaune ir pasivadino šio miesto vardu. Tarptautinio LIONS klubų tikslai:

  • Saugoti ir puoselėti tarpusavio supratimo dvasią tarp pasaulio tautų.
  • Palaikyti ir vystyti teisingos valdžios ir aktyvaus pilietiškumo principus.
  • Aktyviai dalyvauti pilietinėje, kultūrinėje, socialinėje ir visuomenės socialinės gerovės stiprinimo veikloje.
  • Vienyti klubus draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo dvasia.
  • Suteikti galimybes atviroms diskusijoms visose visuomenės interesų srityse, nepriklausomai nuo politinių ir religinių įsitikinimų.
  • Skatinti žmones tarnauti visuomenei be personalinio finansinio atlyginimo ir diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, visuomeniniuose ir privačiuose darbuose.

Klubų asociacijos šūkis – Laisvė, Intelektas, Mūsų tautų saugumas (Liberty, Intelligence, Our Nations Safety). Pirmųjų raidžių anglų kalba derinys sudaro įprastą klubo pavadinimą. Klubo emblema  – auksinė „L” raidė apvaliame violetiniame fone, kurį juosia auksinė juostelė, o šonuose – dviejų į skirtingas puses žvelgiančių liūtų profiliai – vienas žvelgiantis į praeitį, kitas – į ateitį. Tai simbolizuoja pasididžiavimą praeitimi ir pasitikėjimą ateitimi. Ženklo viršuje – santrumpa LIONS, apačioje – žodis „International”. Oficialios LIONS simbolikos spalvos – auksinė ir violetinė. Violetinė spalva įkūnija ištikimybę draugui ir pagalbą vienas kitam, taurią minties ir širdies vienovę. Auksinė spalva simbolizuoja nuoširdumą, apsisprendimo laisvę, jausmų kilnumą ir turtą, skiriamą humanizmui.