Klubo nariai

Alvydas Laiškonis, Audrius Jokubynas, Vidas Šilkaitis, Vida Šliupienė, Rūta Turkuvienė, Jolanta Gulbinienė, Rūta Budreckienė, Jūratė Ligeikaitė, Egita Brazaitienė, Marijus Baltrukonis, Elmyra Albrechtaitė, Dalia Daunorienė, Virginija Matulevičienė, Aušra Bartninkienė, Aušra Kubilienė, Rasa Vilimienė, Rolandas Vilimas, Ramūnas Antanavičius.

Alvydas Laiškonis
1 996/1 997 metais prezidentas
Neduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko.
Audrius Jokubynas
2006/2007 metais prezidentas
Padėk kitiems.
Vidas Šilkaitis
2021/2022 metais ceremonmeisteris, 2009/2010 metais prezidentas
Nesielk su kitais taip, kaip nenorėtum, kad elgtųsi su tavimi.
Vida Šliupienė
2012/2013 metais prezidentė
Gyvenu ne todėl, kad stebinčiau pasaulį, o todėl, kad būčiau laiminga.
Rūta Turkuvienė
2013/2014 metais prezidentė
Su visais elkis taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi.
Jolanta Gulbinienė
2023/2024 metais Lions Lithuania D-131 asociacijos Vilniaus zonos vadovė, 2022/2023 metais Lions Lithuania D-131 asociacijos gubernatorė, 2014/2015 metais prezidentė
Dalintis tuo ką turi su kitais.
Rūta Budreckienė
2015/2016 metais prezidentė
Reikia gailėtis ne to ką padarei, o to ko nepadarei.
Jūratė Aurelija Ligeikaitė
2023/2024 metais prezidentė, 2021/2022 metais II viceprezidentė
Carpe Diem.
Egita Brazaitienė
2023/2024 ir 2022-2023 metais iždininkė, 2019/2020 ir 2018/2019 metais prezidentė
Duok ir tau grįš trigubai.
Marijus Virginijus Baltrukonis
2021/2022 ir 2020/2021 metais prezidentas
Brangiausia pasaulyje yra geri žmonių tarpusavio santykiai.
Elmyra Albrechtaitė
Tūkstančiu žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu.
Dalia Daunorienė
2022/2023 metais prezidentė, 2021/2022 metais I viceprezidentė
Būkime vienas kitam dėmesingi — skatinkime mylėti ir daryti gerus darbus.  
Virginija Matulevičienė
Tai ką matai, priklauso nuo to kaip žiūri.