Klubo istorija

1996 gegužės 18 d. M. K. Čiurlionio LIONS klubas2016 gegužės 18 d. M. K. Čiurlionio LIONS klubas

Kauno M.K.Čiurlionio LIONS klubas 1996 gegužės 18 d. – 2016 gegužės 18 d.

Kauno M.K. Čiurlionio LIONS klubo istorija siekia 1993 m., kai prof. A. Laiškoniui stažuojantis Prancūzijoje, teko susipažinti su šių klubų veikla. Tais pačiais metais, susitikus LIONS varpininką Žaną Bernardą Lemuaną, kuris buvo Annecy Lac LIONS klubo nariu, pradėta tartis apie panašaus klubo įkūrimą Kaune. Pagal LIONS klubų tradiciją kiekvieną naują organizaciją inauguruoja krikštatėviai – kitų klubų atstovai, kurie dovanoja klubui atributiką ir remia materialiai bei patarimais pirmaisiais klubo egzistavimo metais. Kadangi tarp būsimų klubo narių buvo prancūziškai kalbančių, buvo sutarta, kad būsimo klubo krikštatėviais bus Prancūzijos Centro ir Pietų distrikto klubai – Annecy Lac, Grenoble Stendhal, Pont la Tour, Oyonnax-Nantua Secili, Thonon Evan les Baines bei Italijos Turino miesto klubas Torina Collina, kuris bičiuliuojasi su Annecy Lac klubu. Praėjo beveik trys pasiruošimo metai ir 1996 m. gegužės 18 d. Kauno miesto Rotušės Baltojoje salėje įvyko klubo, pasivadinusio M. K. Čiurlionio vardu, inauguracija. Klubas savo simboliu pasirinko Laisvės statulą (skulptorius P. Zikaras), įprasminančią pirmąjį LIONS klubų asociacijos žodį „Laisvė“. Gairelėje įrašėme „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina“, kad geri darbai padėtų žmonėms jų sunkiose gyvenimo situacijose.

Susirinkusius sveikino Kauno miesto vicemerė V.V. Margevičienė, Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje R. Bačkis, Prancūzijos ambasados Lietuvoje lingvistikos atašė C. Bascoulergue, aukštųjų mokyklų rektoriai. Šventė prasidėjo Kauno kariliono muzika. Praėję garbės kelią, nutiestą lietuviškomis juostomis, susirinkusieji žiūrėjo Kauno Medicinos akademijos folkloro ansamblio (vadovas K. Kondratavičius) koncertą. Po to prezidentas – fundatorius A. Laiškonis perskaitė klubo narių priesaiką, kai 20 klubo narių prisiekė būti vertais klubo nariais su obalsiu „Mes tarnaujame“. Prancūzijos 103-jo regiono koordinatorius J. Boulanger, priėmęs pasaulinio LIONS klubo narių priesaiką, prisegė narių ženkliukus ir įteikė pažymėjimus. Jis perdavė tarptautinio LIONS klubo komiteto sveikinimą ir pažadėjo pirmaisiais klubo gyvavimo metais padėti klubui. Pirmoji krikštatėvių dovana – 18 000 frankų buvo suteikta Romainių tuberkuliozės ligoninei naujai aparatūrai įsigyti.

Klubo nariai – verslininkai, gydytojai, pedagogai, inžinieriai. Jie buvo Lietuvos-Prancūzijos asociacijos nariais. Toks frankofoninis klubas buvo pirmasis Baltijos ir Rytų Europos šalyse. Jau pirmaisiais klubo gyvavimo metais krikštatėviai organizavo mokymus naujojo klubo nariams apie šios organizacijos prioritetines darbo kryptis. Paskaitas skaitė M. Vegue iš Prancūzijos 103-jo regiono. Klubo nariai V. Puodžius ir A. Statkuvienė dalyvavo tarptautinėje mokymų stovykloje – Danijoje. Per pirmuosius penkis klubo gyvavimo metus pasirinkome savo veiklos kryptis. Viena iš jų – pagalba Kauno rajono Muniškių senelių namams. Su jais tradiciškai pažymimos visos šventės, skiriama parama vaistams ir įrangai. Vėliau prisidėjo daugiavaikės Čereškevičių šeimos Kauno rajone rėmimas, pagalba Pagynės vaikų globos namų auklėtiniams. Klube gimusi idėja – labdaros koncertai „Aš noriu matyti pavasarį“, kurių metu koncertuoja Kauno P. Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro moksleiviai bei žinomi Lietuvos meno kolektyvai ir atlikėjai. Surinkti pinigai skiriami šios mokyklos ugdytinių reikmėms bei akių regos bankui. Kauno rajono Pagynės vaikų namai, nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos Istorinė Prezidentūra Kaune – tai įstaigos, kurias klubas ėmė remti  per pirmuosius gyvavimo metus ir remia iki šiol.

M.K.Čiurlionio klubas buvo ketvirtasis Lietuvoje. Jis tuo metu priklausė Baltijos šalių LIONS klubams, kurių koordinatorius buvo gubernatorius Anti Oidsalu iš Suomijos.