Onkologinėmis ligomis sergančiųjų rėmimas

Parama onkologinėmis ligomis sergantiems

Nuo 2014 metų globojame onkologinės ligos paliestus žmones. Naujausias mūsų klubo projektas – bendradarbiavimas su Kauno klinikų vaikų ligų klinika. Drauge su kaniterapinės pagalbos centru kas savaitę Onkologijos ir hemotologijos sektoriuje vaikus lankanti ir artimai bendraujanti su sergančiųjų vaikų šeimomis, klubietė Iveta Šikšniuvienė netruko pastebėti ko trūksta ligoninėje, kad būtų pagerintos mažųjų ligonių ir tėvelių buities sąlygos. Todėl prisidėdami prie šio sektoriaus gerovės, aprūpinome slaugančius tėvelius ir personalą trūkstama buitine technika – nauja skalbykle ir džiovykle. Šios klinikos pacientams skirtos ir 2015 metų klubo Kalėdiniame renginyje surinktos lėšos. Skaityti kaunoklinikos.lt puslapyje.

Nuo 2012 metų, mūsų klubas glaudžiai bendradarbiauja su Kauno Šv. Jurgio Konvento broliais pranciškonais ir drauge buria onkologinėmis ligomis sergančių žmonių bei jų artimųjų bendruomenę Kaune. Šis ordinas jau daugiau nei 15 metų globoja onkologinėmis ligomis sergančius žmones, tačiau veiklos koordinavimas ir pagalba buvo galima tik Klaipėdoje. Labai smagu, kad Kauno pranciškonai atsiliepė į prašymą pradėti burti šios ligos paliestųjų bendruomenę ir Kaune. Nuo 2014 metų, kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį aukojamos Šv.Mišios už šią ligą sergančius žmones, jų artimuosius linkint jiems sveikatos, bei dvasios stiprybės.

Jau trys metai finansuojame šios bendruomenės kelionę į „Vilties bėgimas“. Šiais metais jau bus 10-tas bėgimas. Kauno bendruomenė aktyviai dalyvauja, bėga nustatytą trasos atkarpą 600 metrų. Kiekvienais metais, po bėgimo, vykstame prie jūros, kur atgauname tiek fizines, tiek emocines jėgas…