Klubo nariai

Alvydas Laiškonis, Audrius Jokubynas, Vidas Šilkaitis, Sigita Gaučienė, Vida Šliupienė, Rūta Turkuvienė, Mindaugas Paleckaitis, Jolanta Gulbinienė, Rūta Budreckienė, Iveta Šikšniuvienė, Povilas Dievaitis, Reda Rokienė, Jūratė Ligeikaitė, Egita Brazaitienė, Marijus Baltrukonis, Elmyra Albrechtaitė, Vilija Butaitė.

Alvydas Laiškonis
1 996/1 997 metais klubo prezidentas
Neduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko.
Audrius Jokubynas
2006/2007 metais klubo prezidentas
Padėk kitiems.
Vidas Šilkaitis
2009/2010 metais klubo prezidentas
Nesielk su kitais taip, kaip nenorėtum, kad elgtųsi su tavimi.
Sigita Gaučienė
2008/2009 metais klubo prezidentė
Carpe diem (džiaukis diena, naudokis proga, negaišk laiko).
Vida Šliupienė
2012/2013 metais klubo prezidentė
Gyvenu ne todėl, kad stebinčiau pasaulį, o todėl, kad būčiau laiminga.
Rūta Turkuvienė
2013/2014 metais klubo prezidentė
Su visais elkis taip, kaip nori, kad su tavim elgtųsi.
Mindaugas Paleckaitis
2011/2012 metais klubo prezidentas
Tikėjime tiesa.
Jolanta Gulbinienė
2014/2015 metais klubo prezidente
Dalintis tuo ką turi su kitais.
Rūta Budreckienė
2013-2015 metais iždininkė, valdybos narė, 2015/2016 metais klubo prezidentė
Reikia gailėtis ne to ką padarei, o to ko nepadarei.
Iveta Šikšniuvienė
2014-2016 metais valdybos narė
Viskam savas laikas ir vieta.
Povilas Dievaitis
2014-2016 metais jaunimo reikalų kordinatorius
Kiek savęs atiduodi, tiek tavęs ir lieka.
Reda Rokienė
Klubo narė
Dėkingumas nuostabus dalykas: vertindami kitų žmonių gerąsias ypatybes, patys tampame tokie.
Jūratė Aurelija Ligeikaitė
Klubo narė
Carpe Diem.
Egita Brazaitienė
2015/2016 metais iždininkė
Duok ir tau grįš trigubai.
Marijus Virginijus Baltrukonis
Klubo narys
Brangiausia pasaulyje yra geri žmonių tarpusavio santykiai.
Elmyra Albrechtaitė
Klubo narė
Tūkstančiu žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu.
Vilija Butaitė
Klubo narė
Nėra didesnio meno, kaip mylėti žmones. (Vincent Van Gogh)